ДГ Синчец
Детска градина в с. Белозем

За нас

       ДГ Синчец разполага с много добра материално - техническа база, която е обновена изцяло от 2008 година, когато ДГ вече е с делегиран бюджет. ДГ Синчец разполага със следния персонал:

 • Директор;
 • 12 учители;
 • учител по музика;
 • 6 чистачи ;
 • 1 ЗАС;
 • 2 готвачи;
 • раб. кухня;
 • огняр;
 • раб. поддръжка;
 • счетоводител.

   Финансирането на ДГ Синчец е общинско. Детската градина е второстепенен разпоредител на общинските и държавните средства за издръжка.

 

   В детската градина се обучават 196 деца, от тях 22 деца филиал. Приемът в детската градина е от 3 годишни. Децата са разпределени в следните възрастови групи:

 • 1 група – 3-4 годишни;
 • 1 група – 4-5 годишни;
 • 1 група – 5-6 годишни;
 • 2 групи – 6-7 годишни;
 • във филиала – смесена група.

   Всяка година ДГ Синчец участва във фестивала на Белия щъркел. Белозем е европейско селище на белия щъркел. Градината участва също и в общински конкурси и състезания.

  Целодневна детска градина Синчец разполага и с медицинско лице. В градината е изградено вътрешно и външно видеонаблюдение.