ДГ "Синчец"
Детска градина в с. Белозем

Екип

 

Персонал на ДГ „Синчец“ Белозем и филиал Шишманци

 

Екатерина Щерева – директор

Ирена Неделчева – музикален ръководител; 

Вера Кикова – главен счетоводител; 

Мария Николова – ЗАС; 

Тинка Неделчева – медицинска сестра; 

Франц Ченков – РВС; 

Здравко Климентов – огняр; 

 

Трета група

Тони Петрова – старши учител; 

Катя Орешкова-ст. учител; 

Вержиния Eрнандес – помощник възпитател; 

 

Четвърта група 

Теодора Иринска – учител

Радостина Бръмбарова –старши учител; 

Кети Неделчева  - помощник възпитател;

 

Първа група

Ирина Атанасова-учител; 

Татяна Стамболийска - учител

Марийка Иванова – помощник възпитател;

 

 

Втора група

Величка Зайчева – главен учител; 

Ана Петкова – учител; 

Донка Тачева – помощник възпитател;

 

Първа А 

Мариана Георгиева-учител; 

Юлия Стоева – учител

Ана Далчева – помощник възпитател; 

 

Филиал Шишманци – смесена група

Златка Стоянова – учител; 

Цветана Печева - учител

Гергана Петкова – хигиенист; 

 

Кухненски блок 

Анка Едуардова – готвач; 

Тошка Минева – помощник кухня; 

Тошка Минева  - перач; 

 

Петранка Стоянова– готвач; 

 

Яслена група 

Надежда Петрова- медицинска сестра; 

Даниела Николова- медицинска сестра; 

Тодорка Климентова- помощник възпитател; 

Пена Ченкова -детегледач;