ДГ Синчец
Детска градина в с. Белозем

Новини и Събития

Обяви за свободни работни места !

Свободно работно място за помощник кухня на 4 часа, прием на документи в ДГ Синчец от 09.12.2022 до 13.12.2002, започване на работа на 14.12.2022 Свободно работно място за перач на 4 часа, прием на документи в ДГ Синчец от 09.12.2022 до 13.12.2002, започване на работа на 14.12.2022 Изисквания за ...
Информация за външно обучение - ДГ Синчец - Белозем

Информация за външно обучение

ИНФОРМАЦИИЯ, ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНИТЕ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ДГ „СИНЧЕЦ“ Във връзка с дейностите, свързани с повишаване компетентностите на педагогическите специалисти, ДГ „Синчец“ организира обучение на ...

ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ДЛЪЖНОСТ: ЗАС

ДГ "Синчец", село Белозем, община РаковскиОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТОДЛЪЖНОСТ: ЗАС БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1МЯСТОТО Е СВОБОДНО, СЧИТАНО ОТ: 2021-09-30МЯСТО НА РАБОТА: ДГ " Синчец"ОБРАЗОВАНИЕ: средно специалноСПЕЦИАЛНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ: неИЗИСКВАН ТРУДОВ СТАЖ: неДРУГИ: неРАБОТНО ВРЕМЕ: ...
Познавателни книжки - ДГ Синчец - Белозем

Познавателни книжки

  Към сайта на Бит и Техника за познавателни книжки ---> ...
Обява за работа - ДГ Синчец - Белозем

Обява за работа

ДГ "Синчец", село Белозем, община Раковски ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ДЛЪЖНОСТ: УчителБРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 2МЯСТОТО Е СВОБОДНО, СЧИТАНО ОТ: 2020-09-01МЯСТО НА РАБОТА: ДГ " Синчец"с. БелоземОБРАЗОВАНИЕ: висше - бакалавърСПЕЦИАЛНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ: ПУПИЗИСКВАН ТРУДОВ СТАЖ: нямаДРУГИ:РАБОТНО ...