ДГ "Синчец"
Детска градина в с. Белозем

Прием

    ДГ „Синчец“, с. Белозем, община Раковски с база в с. Шишманци, предоставя следните услуги:

    ДЕТСКА ЯСЛА – отглеждане и възпитание на деца в яслена възраст.

    ДЕТСКА ГРАДИНА – отглеждане и възпитаване на деца от 3 до 7 год. възраст.

    Условията за кандидатстване в детската градина са съгласно правила приети на Общински съвет.

    Необходимите документи за прием ще открите в раздел в "Детска ясла" и "Детска градина" .

    Обучението в детската градина има образователно-възпитателен характер, то полага както образователните основи, така и изгражда възпитанието и полезните навици в децата.

    Чрез обучението се създават в децата навици, които ще бъдат полезни по време на усвояването на знания в училище, както и през целия живот. Децата придобиват знания по български език, запознават се с азбуката, пеят песни, рисуват, учат цифрите и числата. В детската градина се организират празненства по време на национални и местни празници.

    Децата имат възможността да покажат своите умения в една или друга дисциплина. Правят се изложби, учат се стихотворения и се провеждат състезания.