ДГ Синчец
Детска градина в с. Белозем

Прием 2020-2021г.

През учебната 2020/2021 г. в ДГ „Синчец“ свободните места за прием на деца ще бъдат както следва:

Ясла – 20 деца

Първа група – 5 деца

Втора група – няма свободни места

ПГ 5 год. – няма свободни места

ПГ 6 год. – няма свободни места

Шишманци – 7 деца