ДГ "Синчец"
Детска градина в с. Белозем

Ясла

    За УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ в детска ясла се попълва заявление, което можете да изтеглите от ТУК, или да получите за попълване на място в детската градина.

    При подаване на документите, се представя акт за раждане на детето.

    Документи за кандидатстване се подават от 16 до 29 април.

    След обявяване на класиралите се деца, при желание на родителите за ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕТЕТО В ЯСЛАТА се подава заявление за постъпване, което можете да изтеглите от ТУК, или да получите за попълване на място в детската градина (изтегли заявление)

    При ПОСТЪПВАНЕ на детето в ДЕТСКА ЯСЛА, родителите представят следните документи:

  •     Талон за здравословно състояние на детето, издаден от личния лекар.
  •     Имунизационен статус.
  •     Васерман на един от родителите. (валиден 6 мес. от датата на изследване)
  •     Чревни изследвания за бацилоносителство (Шигела, Салмонела, Дизинтерия), глистоносителство. (валидни 15 дни)
  •     Кръв и урина на детето. (валидни 7 дни)
  •     Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болни и липса на паразити. (валидна 3 дни)

    Към деня на постъпване всички документи трябва да са в срок на валидност!