ДГ "Синчец"
Детска градина в с. Белозем

Детска градина

    Прием в детската градина се осъществява при наличие на свободни места, целогодишно. Документ/и удостоверяващ/и правото за ползване на преференция за месечната такса.

Документи за кандидатстване се подават от 16 до 29 април.

    Родителите попълват зявление за постъпване в ДГ, което можете да изтеглите от ТУК, или да получите за попълване на място в детската градина.

    При ПОСТЪПВАНЕ на детето в ДГ се представят следните документи:

  • Талон за здравословно състояние на детето, издаден от личния лекар.
  • Имунизационен статус.
  • Чревни изследвания за бацилоносителство (Шигела, Салмонела, Дизинтерия), глистоносителство. (валидни 15 дни)
  • Кръв и урина на детето. (валидни 7 дни)
  • Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болни и липса на паразити. (валидна 3 дни)
  • Документ/и удостоверяващ/и правото за ползване на преференция за месечната такса.

    Към деня на постъпване всички документи трябва да са в срок на валидност!