ДГ Синчец
Детска градина в с. Белозем

Екип

 

Персонал на ЦДГ „Синчец“ Белозем и филиал Шишманци

 

Иванка С. Димитрова – директор;

Алис Толева – музикален ръководител;

Румяна Киманова – главен счетоводител;

Тинка Якова – ЗАС;

Тинка Неделчева – медицинска сестра;

Франц Ченков – РВС;

Марин Маринов – огняр;

 

Първа група

Екатерина Щерева – учител;

Райна Кръстева – учител;

Кети Неделчева  - помощник възпитател;

 

Втора група

Магдалина Манолчева – старши учител;

Диана Каназирска – младши учител;

Марийка  Иванова – леля;

 

Трета група – ПГ-5 годишни

Величка Зайчева – главен учител;

Иванка Й. Димитрова – старши учител;

Светла Атанасова – леля;

 

Четвърта група ПГ - 6 годишни

Радостина Бръмбарова – старши учител;

Катя Орешкова – учител;

Ана Далчева – леля;

 

Четвърта група – ПГ – А – 6 годишни

Тони Петрова – старши учител;

Петра Иванова – старши учител;

Вержиния Eрнандес – леля;

 

Кухненски блок

Анка Едуардова – готвач;

Златка Пашова – помощник кухня;

 

Филиал Шишманци – смесена група

Стефка Николова – старши учител;

Калинка Джуренова – старши учител;

Тонка Костадинова – леля;

Спаска Паунова – готвач;