ДГ Синчец
Детска градина в с. Белозем

Екип

 

Персонал на ДГ „Синчец“ Белозем и филиал Шишманци

 

Мариана Георгиева– директор;

Ирена Неделчева – музикален ръководител;

Румяна Киманова – главен счетоводител;

Петя Колева – ЗАС;

Тинка Неделчева – медицинска сестра;

Франц Ченков – РВС;

Марин Маринов – огняр;

 

Първа група

Екатерина Щерева –старши  учител;

Радостина Бръмбарова –старши учител;

Кети Неделчева  - помощник възпитател;

 

Втора група

Ирина Атанасова-учител;

Диана Каназирска – учител;

Марийка  Иванова – помощник възпитател;

 

Трета група – ПГ-5 годишни

Величка Зайчева – главен учител;

Дора Димитрова – учител;

Светла Атанасова – помощник възпитател;

 

Трета група ПГа - 5 годишни

Мария Камбурова-учител;

Ана Петкова – учител;

Ана Далчева – помощник възпитател;

 

Четвърта група – ПГ  – 6 годишни

Тони Петрова – старши учител;

Катя Орешкова-учител;

Вержиния Eрнандес – помощник възпитател;

 

Кухненски блок

Анка Едуардова – готвач;

Златка Пашова – помощник кухня;

Катя Жекова-помощник кухня и перач;

 

Филиал Шишманци – смесена група

Златка Стоянова – учител;

Ивет Лачева-учител;

Гергана Митева – хигианист;

Петранка Стоянова– готвач;

 

Яслена група

Екатерина Петрова- медицинска сестра;

Златка Стоева- медицинска сестра;

Тодорка Климентова- помощник възпитател;

Пена Ченкова -детегледач;