ДГ Синчец
Детска градина в с. Белозем

Прием

 

   ЦДГ Синчец село Белозем, община Раковски, извършва прием на деца на възраст от 3 години.

 

   Условията за кандидатстване в детската градина са съгласно правила приети на Общински съвет. Месечната такса е 40. 00 лева съгласно Наредбата за местните данъци и такси на Община Раковски.

 

   Необходимите документи за прием в първа група до 31. 05 са:

  • молба;
  • медицински документи;
  • документи ако се ползва някаква преференция.

   Обучението в детската градина полага както образователните основи, така и изгражда възпитанието и полезните навици в децата. Затова се говори, че обучението има образователно-възпитателен характер.

 

   Чрез обучението се създават в децата навици, които ще бъдат полезни по време на усвояването на знания в училище. Децата придобиват знания по български език, запознават се с азбуката, пеят песни, рисуват, учат цифрите и числата. В детската градина се организират празненства по време на национални и местни празници.

 

   Децата имат възможността да покажат своите умения в една или друга дисциплина. Правят се изложби, учат се стихотворения и се провеждат състезания.